top of page

GDPR - Så behandlar vi dina kunduppgifter


Vi på Eco Grow är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information.

Vår ambition är inte bara att följa den nya lagen, utan att även föregå med gott exempel i vårt interna arbete.

Ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter är Eco Grow.

Personuppgifter
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det rör t.ex personnummer, personnamn, adress, personliga e-postadresser och i vissa fall även ip-nummer. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Hur har vi samlat in dina personuppgifter?
Dina personuppgifter har vi samlat in via olika kanaler.

- Du är kund hos oss och har lämnat uppgifter för att vi ska kunna hantera din order.
- Du har ansökt om att få ta del av vårt nyhetsbrev.
- Vid besök på Ecogrow.nu samlas i vissa fall ip-nummer in men kopplas aldrig till någon person.

Här används dina kunduppgifter

 

​- Vid Beställning Namn, adress personnummer och eventuellt telefonnummer. Adressuppgifter För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund.

- NyhetsbrevNamn och e-postadressE-postadressBerättigat intresse. Nyhetsbrev skickas endast om du slutfört en beställning eller själv beställt det.

- Spårning/statistik Behandlingen är nödvändig för att kunna tillhandahålla en fungerande webtjänst och för att informera dig om vår verksamhet.

- Mätpixlar används för Google Analytics, Facebook, Bing och Adwords. I inga fall kan mätdata kopplas till en fysisk person utan används enbart för insamlig av statistik eller marknadskommunikation. Varje användare kan välja att stänga av/blockera dessa via webbläsaren. På Facebook kan man dessutom välja bort innehåll från en specifik avsändare ur sitt flöde direkt i applikationen. Om du väljer att stänga av cookies kan viss funktionalitet på vår webbplats sluta fungera. Cookies för marknadsföring och statistik kan stängas av utan risk för minskad funktionalitet. Information om cookies på minacookies.se

Tredje part
Delar aldrig dina uppgifter till tredje part annat än för att fullgöra våra egna berättigade syften. Dvs. din postadress eller e-postadress kommer aldrig att lämnas ut eller säljas till någon annan. 


Vi sparar dina uppgifter så länge det finns en kundrelation mellan oss eller om du själv bett om det exempelvis i form av prenumeration på vårt nyhetsbrev. Vi sparar även uppgifter för att tillgodose lagliga krav. Normalt gallras uppgifter efter max sju år i enlighet med bokföringslagen. Detta görs årligen.

Dina rättigheter
Du som har uppgifter i våra register har lagstadgad rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.


Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (nyhetsbrev genom att anmäla detta till oss. Antingen genom e-post till info@ecogrow.nu eller genom att avregistrera dig vid utskick av nyhetsbrevet. Det finns en avprenumerationslänk längst ned i varje nyhetsbrev.

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter förutsatt att det inte finns några lagliga krav som kräver att vi måste ha dem kvar (t.ex. bokföringslagen).

bottom of page